Tahanan ng mga taga PEYUPS

The education of the Filipino must be a Filipino education. It must be based on the needs and goals of the nation. The objective is not merely to produce men and women who can read and write or who can add and subtract. The primary objective is to produce a citizenry that appreciates and is conscious of its nationhood and has national goals for the betterment of the community.

Renato Constantino, The Miseducation of the Filipino


MAKIISA MAKISINING 2014: Palihan sa Sining ng mga Kabataan ng Timog-Katagalugan
17-18 May 2014. National Arts Center, Makiling, Los Banos.
Ang sining ay isang paraan ng pakikisangkot. Napatunayan na ng kasaysayan na ang mga artistang nagsusulong ng sining na nakikisangkot ay may kakayahang humubog ng isang lipunang makatuwiran. Ang sining, kung gayon, ay maaaring gumampan ng mahalagang papel upang hamunin ang kasalukuyang kaayusan ng lipunan. Gayundin, ang pagpipinta ng larawan, paglikha ng tula at awit, at pagtatanghal ng dula ay maaring maging mitsa ng digmaan.
Sa ganitong balangkas nakikitang napapanahon ang isang pangkulturang palihan o cultural workshop. Layunin ng MAKIISA MAKISINING na mabigyan ng batayang kaalaman at kasanayan sa iba’t ibang disiplina sa sining ang mga kabataan ng Timog Katagalugan, at mamulat sila sa mga napapanahong isyu sa lipunan.
Workshop sessions: Street photography, Effigy-making, Graffiti and mural-making, Performance poetry, at Street theater.
Registration fee @ P100. Sa mga nais sumali, sagutan lang ang registration form dito http://bit.ly/1iPh2wt. Sa mga may katanungan, kumontak sa 0905.316.5070 o https://tl-ph.facebook.com/artists.arrest.
Makiisa, Makisining na! Kitakits. View Larger

MAKIISA MAKISINING 2014: Palihan sa Sining ng mga Kabataan ng Timog-Katagalugan

17-18 May 2014. National Arts Center, Makiling, Los Banos.

Ang sining ay isang paraan ng pakikisangkot. Napatunayan na ng kasaysayan na ang mga artistang nagsusulong ng sining na nakikisangkot ay may kakayahang humubog ng isang lipunang makatuwiran. Ang sining, kung gayon, ay maaaring gumampan ng mahalagang papel upang hamunin ang kasalukuyang kaayusan ng lipunan. Gayundin, ang pagpipinta ng larawan, paglikha ng tula at awit, at pagtatanghal ng dula ay maaring maging mitsa ng digmaan.

Sa ganitong balangkas nakikitang napapanahon ang isang pangkulturang palihan o cultural workshop. Layunin ng MAKIISA MAKISINING na mabigyan ng batayang kaalaman at kasanayan sa iba’t ibang disiplina sa sining ang mga kabataan ng Timog Katagalugan, at mamulat sila sa mga napapanahong isyu sa lipunan.

Workshop sessions: Street photography, Effigy-making, Graffiti and mural-making, Performance poetry, at Street theater.

Registration fee @ P100. Sa mga nais sumali, sagutan lang ang registration form dito http://bit.ly/1iPh2wt. Sa mga may katanungan, kumontak sa 0905.316.5070 o https://tl-ph.facebook.com/artists.arrest.

Makiisa, Makisining na! Kitakits.


MAKIISA MAKISINING 2014: Palihan sa Sining ng mga Kabataan ng Timog-Katagalugan
17-18 May 2014. National Arts Center, Makiling, Los Banos.
Ang sining ay isang paraan ng pakikisangkot. Napatunayan na ng kasaysayan na ang mga artistang nagsusulong ng sining na nakikisangkot ay may kakayahang humubog ng isang lipunang makatuwiran. Ang sining, kung gayon, ay maaaring gumampan ng mahalagang papel upang hamunin ang kasalukuyang kaayusan ng lipunan. Gayundin, ang pagpipinta ng larawan, paglikha ng tula at awit, at pagtatanghal ng dula ay maaring maging mitsa ng digmaan.
Sa ganitong balangkas nakikitang napapanahon ang isang pangkulturang palihan o cultural workshop. Layunin ng MAKIISA MAKISINING na mabigyan ng batayang kaalaman at kasanayan sa iba’t ibang disiplina sa sining ang mga kabataan ng Timog Katagalugan, at mamulat sila sa mga napapanahong isyu sa lipunan.
Workshop sessions: Street photography, Effigy-making, Graffiti and mural-making, Performance poetry, at Street theater.
Registration fee @ P100. Sa mga nais sumali, sagutan lang ang registration form dito http://bit.ly/1iPh2wt. Sa mga may katanungan, kumontak sa 0905.316.5070 o https://tl-ph.facebook.com/artists.arrest.
Makiisa, Makisining na! Kitakits. View Larger

MAKIISA MAKISINING 2014: Palihan sa Sining ng mga Kabataan ng Timog-Katagalugan

17-18 May 2014. National Arts Center, Makiling, Los Banos.

Ang sining ay isang paraan ng pakikisangkot. Napatunayan na ng kasaysayan na ang mga artistang nagsusulong ng sining na nakikisangkot ay may kakayahang humubog ng isang lipunang makatuwiran. Ang sining, kung gayon, ay maaaring gumampan ng mahalagang papel upang hamunin ang kasalukuyang kaayusan ng lipunan. Gayundin, ang pagpipinta ng larawan, paglikha ng tula at awit, at pagtatanghal ng dula ay maaring maging mitsa ng digmaan.

Sa ganitong balangkas nakikitang napapanahon ang isang pangkulturang palihan o cultural workshop. Layunin ng MAKIISA MAKISINING na mabigyan ng batayang kaalaman at kasanayan sa iba’t ibang disiplina sa sining ang mga kabataan ng Timog Katagalugan, at mamulat sila sa mga napapanahong isyu sa lipunan.

Workshop sessions: Street photography, Effigy-making, Graffiti and mural-making, Performance poetry, at Street theater.

Registration fee @ P100. Sa mga nais sumali, sagutan lang ang registration form dito http://bit.ly/1iPh2wt. Sa mga may katanungan, kumontak sa 0905.316.5070 o https://tl-ph.facebook.com/artists.arrest.

Makiisa, Makisining na! Kitakits.


Don’t let this once-in-a-lifetime summer pass by doing something ordinary. Step outside of your comfort zone and immerse yourself in a different culture for 6-8 weeks through AIESEC’s Global Citizen Program! Go beyond physical and personal borders and wake up to a new adventure each day! Sign-up for an orientation at:http://www.tinyurl.com/globalcitizenorientation View Larger

Don’t let this once-in-a-lifetime summer pass by doing something ordinary. Step outside of your comfort zone and immerse yourself in a different culture for 6-8 weeks through AIESEC’s Global Citizen Program! Go beyond physical and personal borders and wake up to a new adventure each day! 

Sign-up for an orientation at:
http://www.tinyurl.com/globalcitizenorientation


Meet and greet the cast and crew of Pepito Manaloto as they invade UP Diliman!Be at the School of Economics Auditorium on March 11, 2014 from 5 to 8PM to witness a live script reading, watch a full episode and take part in an open forum with the cast members, directors and the creative team! Also get a chance to be part of the show as the event will be aired on TV!Don’t miss Pepito Manalo-TOUR: The School Tour! See you there! View Larger

Meet and greet the cast and crew of Pepito Manaloto as they invade UP Diliman!

Be at the School of Economics Auditorium on March 11, 2014 from 5 to 8PM to witness a live script reading, watch a full episode and take part in an open forum with the cast members, directors and the creative team! Also get a chance to be part of the show as the event will be aired on TV!

Don’t miss Pepito Manalo-TOUR: The School Tour! See you there!